Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Ἐκδόθηκε τὸ βιβλίο-καταπέλτης τοῦ πρώην προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Νικοπούλου


Ἀντικείμενο τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ μελέτη τῆς συνταγματικῆς κατάστασης στὴν Ἑλλάδα, ὅπως αὐτὴ ἐμφανίζεται σήμερα, ἰδίως μετὰ τὴν προσφυγή μας στὰ Μνημόνια καὶ τὶς ἀντίστοιχες δανειακὲς συμβάσεις. 
Ὁ συγγραφέας μὲ παρρησία  καὶ σαφήνεια διαπιστώνει σωρεία παραβάσεων τοῦ Συντάγματος καὶ ὁμιλεῖ ἀνοικτὰ γιὰ γενικευμένη συνταγματικὴ ἐκτροπή.
Διακρίνει τὶς παραβάσεις σὲ ἐκεῖνες ποὺ ἀναφέρονται σὲ θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ σὲ ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἄλλα θέματα, ὅπως παραβάσεις ἀτομικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων, θεμελιωδῶν ἀρχῶν τοῦ Συντάγματος, τὴν λειτουργία τοῦ πολιτεύματος κλπ. 
Οἱ πρῶτες ἔχουν ὡς αἰτία τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὴν συνέπεια αὐτῆς ὑπαγωγῆς μας στὸ μνημονιακὸ καθεστώς, καὶ οἱ δεύτερες ὀφείλονται στὴν γενικότερη πολιτιστικὴ κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: