Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Ἡ κυρὰ τῆς Χειμάρρας στὸ STAR: Ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ προδώσει τὴν πατρίδα, τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἀνθρωπιά!ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΑΡΡΑ: Γκρεμίζουν τα σπίτια των Ελλήνων-Νέες διώξεις από τους Αλβανούς

Κραυγὴ ἀγωνίας ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς Χειμάρρας γιὰ τὴν κατεδάφιση τῶν σπιτιῶν τους. 
Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου βιώνουν αὐτὸ ποὺ δὲν κατάφερε νὰ συμβεῖ στὸν Ἑλληνοαλβανικὸ πόλεμο τοῦ ‘40. 
Δεκαεννέα οἰκογένειες ποὺ ἀνήκουν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότητα παρέλαβαν εἰδοποιητήριο, μὲ τὸ ὁποῖο τοὺς δίνεται προθεσμία λίγων ἡμερῶν γιὰ τὴν ἐκκένωση τῶν σπιτιῶν τους στὴν Χειμάρρα ποὺ προορίζονται γιὰ κατεδάφιση. «Θέλουν νὰ ἀφανίσουν ὅτι ἑλληνικὸ ὑπάρχει καὶ ὅποιος ἔχει καλὸ οἰκόπεδο νὰ τὸ πάρουν αὐτοί». 
Οἱ Χειμαριῶτες ποὺ κρατοῦν ἄσβεστη τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, ζητοῦν τὴν στήριξη τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καὶ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ μὴν ἐπιτρέψουν ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ κυβέρνηση νὰ γκρεμίσει τὰ σπίτια τους.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: