Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

George Soros Shocking Interview Surfaces

George Soros explains why he doesnt feel guilt for collapsing economy's. 
How and why he had to steal from the Jews to escape Hitler Germany. 
Why I am The way I am. Shocking video

Δεν υπάρχουν σχόλια: